Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi Konferans


https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4168/Veri-Sorumlulari-Sicili-Bilgi-Sistemi(VERBIS)-Konferansi adresinden alınmıştır:

"Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesinde, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin kişisel veri işlemeye başlamadan önce Kişisel Verileri Koruma Kurumunca kamuya açık olarak tutulacak Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorunda olduğu ve bu Sicile kayıt zorunluluğuna Kurul tarafından istisna getirilebileceği, Kanunun Geçici 1 inci maddesinde de veri sorumlularının Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorunda olduğu hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü henüz başlamamış olmakla birlikte, Başkanlığımızca Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sisteminin (VERBİS) hazırlanmasıyla ilgili çalışma tamamlanma aşamasına gelmiş olup söz konusu sistemin tüm aşamalarının ilgililerce test edilebilmesi ve gelebilecek görüş ve öneriler doğrultusunda gerekli güncellemelerin yapılabilmesini teminen TEST sürümünün kamu ve özel kurum kuruluş temsilcilerine tanıtılması planlanmaktadır."
Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi Konferans Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi Konferans Reviewed by baranca on Nisan 07, 2018 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.