Kanuna Aykırı Şekilde Kişisel Verilerin Paylaşılması


Veri sorumlusu tarafından, bir şirketin çalışanlarına e-posta yoluyla gönderilen sözleşme örneklerinde veri sorumlusu tarafından, işveren e-posta adresi kısmına şirketin adresinin yazılması gerekirken, Kanunun 5 inci maddesinde sayılan kişisel veri işleme şartlarından herhangi birine dayanmaksızın şirket adına sürecin yönetiminden sorumlu kişinin (ilgili kişi) ev adresinin yazılması nedeniyle,

Kurul tarafından Kanunun 12 nci maddesi kapsamında veri güvenliğini sağlayamayan veri sorumlusu hakkında Kanunun 18 inci maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.

Not: Bu karar özeti kvkk.gov.tr sitesinden https://kvkk.gov.tr/Icerik/4214/Kurul-Kararlari adresinden yorum katılmadan aynen alınmıştır.
Kanuna Aykırı Şekilde Kişisel Verilerin Paylaşılması Kanuna Aykırı Şekilde Kişisel Verilerin Paylaşılması Reviewed by baranca on Nisan 20, 2018 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.