Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünün İstisnaları


İstisna uygulanacak haller

MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından veri sorumlusunun bu faaliyetleri Sicile kayıt etmesi ve bildirmesi yükümlülüğü yoktur:

a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Not: Burada yorum yapılmamıştır. 30.12.2017 tarihinde yayınlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik metninin içerisinde bu şekilde yer almıştır.

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünün İstisnaları Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünün İstisnaları Reviewed by baranca on Ocak 02, 2018 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.