Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine Erişim


Sicile erişim

MADDE 7 –

 (1) Başkanlık, Sicilde yer alan güncel bilgileri Kurul kararları uyarınca belirlenecek uygun yöntemlerle kamuya açıklar.

(2) Veri sorumluları sicilinde yer alan bilgilerden aşağıdakiler kamuya açıklanır:

a) Veri sorumlusu, varsa veri sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisinin adı, adresi ve alınmış olması halinde KEP adresi,
b) Kişisel verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği,
c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri,
ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı ve alıcı grupları,
d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
e) Sicile kayıt tarihi ile kaydın sona erdiği tarih,
f) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,
g) Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

Not: Burada yorum yapılmamıştır. 30.12.2017 tarihinde yayınlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik metninin içerisinde bu şekilde yer almıştır.
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine Erişim Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine Erişim Reviewed by baranca on Ocak 02, 2018 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.