KVKK ve Kep Adresi


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

g) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi: Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

İletişimin sağlanması

MADDE 12 – (1) Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak Kurum tarafından veri sorumlusuyla kurulacak her türlü iletişim;
a) Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler için, Sicile bildirilen kimlik, adres veya KEP adresi bilgileri üzerinden ilgili tüzel kişi,
b) Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler için, Sicile bildirilen kimlik, adres veya KEP adresi bilgileri üzerinden ilgili gerçek kişi,

Not: Burada yorum yapılmamıştır. 30.12.2017 tarihinde yayınlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik metninin içerisinde bu şekilde yer almıştır.
KVKK ve Kep Adresi KVKK ve Kep Adresi Reviewed by baranca on Ocak 02, 2018 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.