Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı


Sicil, Başkanlık tarafından oluşturulur. Başkanlık, Sicilin oluşturulması, idaresi, güncel biçimde tutulması ve muhafaza edilmesi amacıyla; VERBİS’in kurulması ve işletilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri alır ve sicilin oluşturulmasından ve idaresinden sorumlu hizmet birimi, Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığıdır. Ayrıca, Sicilin gözetimi Kurul tarafından gerçekleştirilir. Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından üç aylık dönemler halinde hazırlanan ve kapsamı Kurul tarafından belirlenecek olan faaliyet raporu Kurula sunulur.

Not: Burada yorum yapılmamıştır. 30.12.2017 tarihinde yayınlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik metninin içerisinde bu şekilde yer almıştır.
Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı Reviewed by baranca on Aralık 30, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.