Kişisel Verilerin Silinmesi Yöntemleri


a) Hizmet Olarak Uygulama Türü Bulut Çözümleri (Office 365, Salesforce, Dropbox gibi)
Bulut sisteminde veriler silme komutu verilerek silinmelidir. Anılan işlem gerçekleştirilirken ilgili kullanıcının bulut sistemi üzerinde silinmiş verileri geri getirme yetkisinin olmadığına dikkat edilmelidir.

b) Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Veriler
Kağıt ortamında bulunan kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak silinmelidir. Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak ilgili kullanıcılara görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır. Örneğin aşağıda Resim 2.1 de yer alan dilekçeden görüleceği üzere, kişisel verilerinin silinmesi talebiyle veri sorumlusuna başvurduğu halde sonuç alamayan bir kişinin Kurumumuza vermiş olduğu dilekçenin bir örneği paylaşılmak istendiğinde; anılan dilekçedeki kişisel verilerin korunması için bu kişisel verilerin üzeri okunamayacak şekilde çizilerek / boyanarak / silinerek bir tür karartma işlemi uygulanmıştır.c) Merkezi Sunucuda Yer Alan Ofis Dosyaları
Dosyanın işletim sistemindeki silme komutu ile silinmesi veya dosya ya da dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması gerekir. Anılan işlem gerçekleştirilirken ilgili kullanıcının aynı zamanda sistem yöneticisi olmadığına dikkat edilmelidir.

ç) Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler
Flash tabanlı saklama ortamlarındaki kişisel veriler, şifreli olarak saklanmalı ve bu ortamlara uygun yazılımlar kullanılarak silinmelidir.

d) Veri Tabanları
Kişisel verilerin bulunduğu ilgili satırların veri tabanı komutları ile (DELETE vb.) silinmesi gerekir. Anılan işlem gerçekleştirilirken ilgili kullanıcının aynı zamanda veri tabanı yöneticisi olmadığına dikkat edilmelidir.

Not: Bu tanımda yorum kullanılmamıştır, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hazırlanmış olup 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin Uygulama Rehberinden alınmıştır.
Kişisel Verilerin Silinmesi Yöntemleri Kişisel Verilerin Silinmesi Yöntemleri Reviewed by baranca on Kasım 27, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.