Kişisel Verilerin Karartılması Örneği


Resim 2.1 de yer alan dilekçeden görüleceği üzere, kişisel verilerinin silinmesi talebiyle veri sorumlusuna başvurduğu halde sonuç alamayan bir kişinin Kurumumuza vermiş olduğu dilekçenin bir örneği paylaşılmak istendiğinde; anılan dilekçedeki kişisel verilerin korunması için bu kişisel verilerin üzeri okunamayacak şekilde çizilerek / boyanarak / silinerek bir tür karartma işlemi uygulanmıştır.

Not: Bu tanımda yorum kullanılmamıştır, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hazırlanmış olup 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin Uygulama Rehberinden alınmıştır.
Kişisel Verilerin Karartılması Örneği Kişisel Verilerin Karartılması Örneği Reviewed by baranca on Kasım 27, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.