Anonim Hale Getirme Yönteminin Seçilmesi


Veri sorumluları Anonim Hale Getirme yöntemlerden hangilerinin uygulanacağına ellerindeki verilere bakarak karar verirler. Anonim hale getirme yöntemleri uygulanırken sahip olunan veri kümesine dair aşağıdaki özelliklerin de veri sorumluları tarafından dikkate alınması tavsiye edilir:

● Verinin niteliği,
● Verinin büyüklüğü,
● Verinin fiziki ortamlarda bulunma yapısı,
● Verinin çeşitliliği,
● Veriden sağlanmak istenen fayda / işleme amacı,
● Verinin işleme sıklığı,
● Verinin aktarılacağı tarafın güvenilirliği,
● Verinin anonim hale getirilmesi için harcanacak çabanın anlamlı olması,
● Verinin anonimliğinin bozulması halinde ortaya çıkabilecek zararın büyüklüğü, etki alanı,
● Verinin dağıtıklık/merkezilik oranı,
● Kullanıcıların ilgili veriye erişim yetki kontrolü ve
● Anonimliği bozacak bir saldırı kurgulanması ve hayata geçirilmesi için harcayacağı çabanın anlamlı olması ihtimali.

Bir veriyi anonim hale getirdiğini düşünen veri sorumlusu, kişisel veriyi aktardığı diğer kurum ve kuruluşların bünyesinde olduğu bilinen ya da kamuya açık bilgilerin kullanılması ile söz konusu verinin yeniden bir kişiyi tanımlar nitelikte olup olmadığını, yapacağı sözleşmelerle ve risk analizleriyle kontrol etmek sorumluluğundadır.

Not: Bu tanımda yorum kullanılmamıştır, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hazırlanmış olup 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin Uygulama Rehberinden alınmıştır. Görsel KVKK sitesinden alınmıştır.
Anonim Hale Getirme Yönteminin Seçilmesi Anonim Hale Getirme Yönteminin Seçilmesi Reviewed by baranca on Kasım 27, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.