Veri Kayıt Sistemi


Veri kayıt sistemi, kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir. Buna göre, veri kayıt sisteminde kişisel veriler; ad-soyad veya kimlik numarası üzerinden sınıflandırılabileceği gibi, kredi borcunu ödemeyenlere ilişkin oluşturulacak sınıflandırma da bu kapsamda değerlendirilecektir.

Kanunun gerekçesine göre, otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel veriler bir veri kayıt sisteminin parçası değilse Kanun kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Bir başka ifadeyle, Kanun aşağıdaki iki durumda uygulama alanı bulacaktır:

• kişisel verilerin otomatik yollarla işlenmesi,
• kişisel verilerin otomatik olmayan yollarla fakat bir veri kayıt sistemi içerisinde işlenmesi.

Bu tanıma göre veri üzerinde gerçekleştirilen bir eylemin, (1) öncelikle otomatik olup olmadığı belirtilmeli, (2) otomatik olmayan işleme varsa, bu defa da verinin bir veri kayıt sistemi içerisinde işlenip işlenmediğinin anlaşılması gerekmektedir.

Not: Bu metin KVK kurumu tarafından kurum web sitesinden yayınlanan Veri Kayıt Sistemi metninden alınmıştır. Her hangi bir yorum içermemektedir.
Veri Kayıt Sistemi Veri Kayıt Sistemi Reviewed by baranca on Ağustos 14, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.