Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler


Uluslararası belgelerde kabul görmüş ve pek çok ülke uygulamasına yansımış olan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel ilkeler bulunmaktadır. Kanunun 4. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar 108 sayılı Sözleşme’ye ve 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel şekilde düzenlenmiştir. Buna göre; kişisel veriler ancak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar kapsamında, doğru ve gerektiğinde güncel olma şartıyla, işlendikleri amaçla bağlantılı olma ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme koşullarına uygun işlenebilecektir.

Kanunda kişisel verilerin işlenmesinde sayılan genel (temel) ilkeler şunlardır:

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
• Kişisel verilerin, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler, tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinin özünde bulunmalı ve tüm kişisel veri işleme faaliyetleri bu ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Not: Bu metin KVK kurumu tarafından kurum web sitesinden yayınlanan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler metninden alınmıştır. Her hangi bir yorum içermemektedir.
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler Reviewed by baranca on Ağustos 14, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.