General Data Protection Regulation GDPR Hakkında Bilinmesi Gerekenler General Data Protection Regulation GDPR Hakkında Bilinmesi Gerekenler Reviewed by baranca on Ağustos 28, 2017 Rating: 5
Açık Rıza Alınmaksızın Kişisel Verilerin İşlenebilme Şartları Açık Rıza Alınmaksızın Kişisel Verilerin İşlenebilme Şartları Reviewed by baranca on Ağustos 14, 2017 Rating: 5
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler Reviewed by baranca on Ağustos 14, 2017 Rating: 5

Veri Kayıt Sistemi

Veri kayıt sistemi, kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir. Bu sistemler e...
- Ağustos 14, 2017
Veri Kayıt Sistemi Veri Kayıt Sistemi Reviewed by baranca on Ağustos 14, 2017 Rating: 5

Veri Karması

Veri kümesi içinde değerlerin karıştırılarak toplam faydaya zarar vermeden kişilerin tespit edilebilirlik özelliğinin yok edilmesini ifad...
- Ağustos 14, 2017
Veri Karması Veri Karması Reviewed by baranca on Ağustos 14, 2017 Rating: 5
Anonimleştirme Teknikleri: Veri Türetme Anonimleştirme Teknikleri: Veri Türetme Reviewed by baranca on Ağustos 14, 2017 Rating: 5
Toplulaştırma/Kümülatif Data Yaratma Toplulaştırma/Kümülatif Data Yaratma Reviewed by baranca on Ağustos 14, 2017 Rating: 5
Anonimleştirme Teknikleri: Maskeleme Anonimleştirme Teknikleri: Maskeleme Reviewed by baranca on Ağustos 14, 2017 Rating: 5
Blogger tarafından desteklenmektedir.