Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kişi Bakımından Uygulanması


Kanunun 2. maddesine göre bu Kanun hükümleri kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Buna göre, tüzel kişilere ait kişisel veriler Kanun kapsamı dışındadır, ancak tüzel kişiye ait verilerden gerçek kişinin belirlenmesinin mümkün olması halinde bu veriler de Kanun kapsamında sayılacaktır.

Not: Bu metin KVK kurumu tarafından kurum web sitesinden yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kişi Bakımından Uygulanması metninden alınmıştır. Her hangi bir yorum içermemektedir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kişi Bakımından Uygulanması Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kişi Bakımından Uygulanması Reviewed by baranca on Temmuz 28, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.