Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Zaman Bakımından Uygulanması


Kanunun Geçici 1. maddesinin 3. fıkrasında, hâlihazırda işlenmiş kişisel verilerin durumu düzenlenmiştir. Buna göre, Kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel veriler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde Kanun hükümlerine uygun hâle getirilir. Bu süreç içerisinde Kanun hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen kişisel veriler derhâl silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Fakat Kanunun yayımı tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar, bir yıl içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması hâlinde, Kanuna uygun kabul edilir.

Not: Bu metin KVK kurumu tarafından kurum web sitesinden yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Zaman Bakımından Uygulanması metninden alınmıştır. Her hangi bir yorum içermemektedir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Zaman Bakımından Uygulanması Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Zaman Bakımından Uygulanması Reviewed by baranca on Temmuz 28, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.