Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Reviewed by baranca on Temmuz 28, 2017 Rating: 5

Kişisel Veri

Kişisel veri, belirli ya da belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu durumda kişisel veriyi, kişisel olmayan ...
- Temmuz 28, 2017
Kişisel Veri Kişisel Veri Reviewed by baranca on Temmuz 28, 2017 Rating: 5
KVKK kapsamında ilgili Kişi KVKK kapsamında ilgili Kişi Reviewed by baranca on Temmuz 28, 2017 Rating: 5
Anonim Hale Getirme (Anonimleştirme) Anonim Hale Getirme (Anonimleştirme) Reviewed by baranca on Temmuz 28, 2017 Rating: 5
6698 Sayılı KVKK Açık Rıza Maddeleri 6698 Sayılı KVKK Açık Rıza Maddeleri Reviewed by baranca on Temmuz 28, 2017 Rating: 5
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kişi Bakımından Uygulanması Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kişi Bakımından Uygulanması Reviewed by baranca on Temmuz 28, 2017 Rating: 5
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Zaman Bakımından Uygulanması Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Zaman Bakımından Uygulanması Reviewed by baranca on Temmuz 28, 2017 Rating: 5
Kişisel Verilerin Korunması Kanun Kapsamına Girmeyen Durumlar Kişisel Verilerin Korunması Kanun Kapsamına Girmeyen Durumlar Reviewed by baranca on Temmuz 28, 2017 Rating: 5
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kapsamı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kapsamı Reviewed by baranca on Temmuz 28, 2017 Rating: 5
181 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’ne Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokol 181 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’ne Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokol Reviewed by baranca on Temmuz 28, 2017 Rating: 5
108 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi 108 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi Reviewed by baranca on Temmuz 28, 2017 Rating: 5
Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Duyulan İhtiyaç Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Duyulan İhtiyaç Reviewed by baranca on Temmuz 28, 2017 Rating: 5
Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Reviewed by baranca on Temmuz 28, 2017 Rating: 5

95/46/EC Direktifi

Avrupa Birliğinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin 1990’lı yıllarda başlayan çalışmalar neticesinde 1995 yılında Avrupa Parlamentosu...
- Temmuz 26, 2017
95/46/EC Direktifi 95/46/EC Direktifi Reviewed by baranca on Temmuz 26, 2017 Rating: 5
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru ve Şikayet Hakkı Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru ve Şikayet Hakkı Reviewed by baranca on Temmuz 26, 2017 Rating: 5
Ulusal ve Uluslararası Alanda Kişisel Verilerin Korunmasına Duyulan İhtiyaç Ulusal ve Uluslararası Alanda Kişisel Verilerin Korunmasına Duyulan İhtiyaç Reviewed by baranca on Temmuz 24, 2017 Rating: 5
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Yapısı ve Görevleri Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Yapısı ve Görevleri Reviewed by baranca on Temmuz 20, 2017 Rating: 5
Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı Reviewed by baranca on Temmuz 20, 2017 Rating: 5
Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması Reviewed by baranca on Temmuz 20, 2017 Rating: 5

Açık Rıza

Kanun’un yürürlüğe girmesi sonrasında, kişisel veri ve bu verinin işlenmesi ile birlikte hayatımıza giren kavramlardan birisi de “açık rı...
- Temmuz 19, 2017
Açık Rıza Açık Rıza Reviewed by baranca on Temmuz 19, 2017 Rating: 5
KVKK Uygulanmasına Yönelik Soru Cevaplar ve Broşürler Yayımlandı KVKK Uygulanmasına Yönelik Soru Cevaplar ve Broşürler Yayımlandı Reviewed by baranca on Temmuz 11, 2017 Rating: 5
Turkiye Regulation of Personal Data Protection Law Turkiye Regulation of Personal Data Protection Law Reviewed by baranca on Temmuz 03, 2017 Rating: 5
Blogger tarafından desteklenmektedir.