Veri Sorumlulari Sicili Yönetmelik Taslağı


http://www.kvkk.gov.tr/haber_yonetmelik.html adresinde yapılan açıklamaya göre;

"Veri Sorumluları Sicili Yönetmelik Taslağı hazırlanmış olup aşağıdaki linkte kamuoyu görüşüne sunulmuştur. Görüş ve önerilerinizi, ikinci linkteki formu doldurarak info@kvkk.gov.tr adresine 20.05.2017 tarihine kadar iletebilirsiniz. "

Taslak Özet Olarak:

- Bu taslağa göre Türkiye Veri Sicil Bilgi Sistemi olan VERBİS ile tanıştı. VERBİS'e kayıt olunması herkes için zorunlu olmayacak. Kurul'un yükümlü tuttuğu veri sorumlularının sicile yükledikleri bilgilerin bir kısmı herkesin erişimine açık olacak.

- Kayıt yükümlülüğü olan gerçek ve tüzel kişilerin kişisel veri işlemeye başlamadan önce VERBİS'e kayıt olması gerekecek. Sonradan veri sorumlusu olanlar ise yükümlülüğün başladığı tarihten sonra 30 gün içinde kayıt olmak zorundalar. Süresi içinde kaydını tamamlayamayacak olanlar ise Kurul'dan bir defalık ek süre talep edebilecek. Usulüne uygun başvurmadığı tespit edilenlere Kurul tarafından 30 günlük ek süre verilecek. Bu sürede de yükümlüğünü yerine getirmeyen veri sorumlusunun kişisel verileri işleme faaliyetini durdurması talep edilecek.

- Sicile kayıt için yıllık ücret ödenecek. Bu ücret her yıl Kurum'ca belirlenecek ve kısmi ücretlendirme olmayacak. Yani ödendiği tarihe bakılmaksızın yıllık ücret alınacak. 1 Ocak ile 31 Aralık'ta ödemenin farkı olmayacak. İlk ödeme kayıt sırasında yapılırken sonraki ödemeler her yılın 30 Nisan'ına kadar yapılabilecek.

- Verbis'ten sicilden silinme olmayacak. Geçerliliği kalmayan sicil bilgilerinin pasif hale getirilmesi için Kurum'a başvurulabilecek. Pasif hale gelen sicil bilgileri üzerinde değişiklik yapılmayacak.

- Veri sorumlusu temsilcisi kavramı da bu taslakla hayatımıza girdi. Türkiye'de yerleşik olmayan veri sorumluları için uygulanacak. Temsilcinin yetkisi kurul ve kurumla yazışmalar, sorumluya yapılacak başvuruların iletilmesi ve cevaplarının verilmesi, VERBİS'e ilişkin işlemleri yapmayla sınırlı olacak. Temsilci veri sorumlusunun yetkili organları tarafından atanacak ve belge de kuruma sunulacak.


Bu taslağın yerine 30.12.2017 de çıkan Veri Sorumlulari Sicili Yönetmeliğe şu adresten ulaşabilirsiniz: http://www.kvkkanunu.com/2017/12/veri-sorumlular-sicili-hakkinda-yonetmelik.html

Veri Sorumlulari Sicili Yönetmelik Taslağı Veri Sorumlulari Sicili Yönetmelik Taslağı Reviewed by baranca on Mayıs 05, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.