Veri Sorumlulari Sicile Kayit Ucreti Ne kadar?


5 mayıs 2017 de KVK kurulu tarafından çıkartılan taslak yönetmelikte bu ifade aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

Veri sorumlusunun Sicile ilk kayıt sırasında ve Sicilde kayıtlı olarak kaldığı süre içinde her yıl için ödemekle yükümlü olduğu ücret anlamına gelir.

Sicil Ücretinin Tespiti ve Ödenmesi

MADDE 13 de düzenlenmiştir.

(1) Veri sorumluları, Sicile ilk kayıt sırasında ve Sicilde kayıtlı olarak kaldığı sürece her yıl sicil ücreti ödemekle yükümlüdür.

(2) Sicil ücreti her yıl Kurulca ilan edilir.

(3) Sicile ilk kayıt sırasında, bu kaydın yılın hangi ayında yapıldığına bakılmaksızın sicil ücreti tam olarak alınır ve o yıl için bu kapsamda başkaca ücret alınmaz.

(4) Sicil ücreti ilk yıl için kayıt sırasında, sonraki yıllar için ise o yılın Nisan ayının son gününe kadar Kurumun banka hesabına yatırılır.

(5) Öngörülen süre içinde ödenmeyen sicil ücretine son ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen usule göre hesaplanacak günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir.
Veri Sorumlulari Sicile Kayit Ucreti Ne kadar? Veri Sorumlulari Sicile Kayit Ucreti Ne kadar? Reviewed by baranca on Mayıs 05, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.