Veri Sorumlulari Siciline Kayit Basvurusu


5 mayıs 2017 de KVK kurulu tarafından çıkartılan taslak yönetmelikte bu ifade aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

MADDE 10

(1) Veri sorumluları, 9 uncu maddede belirtilen bilgileri VERBİS’e yüklemek suretiyle kayıt yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.

(2) Usulüne uygun bildirimde bulunmadığı tespit edilen veri sorumlusuna, bu eksiklikleri gidermesi için Başkanlıkça otuz gün ek süre verilir. Başkanlık tarafından bu eksikliklerin esasa ilişkin olduğuna karar verilirse, söz konusu eksiklikler giderilinceye kadar kişisel veri işleme faaliyetini durdurması talep edilebilir.
Veri Sorumlulari Siciline Kayit Basvurusu Veri Sorumlulari Siciline Kayit Basvurusu Reviewed by baranca on Mayıs 05, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.