Kurul tarafindan belirlenen istisna kriterleri


5 mayıs 2017 de KVK kurulu tarafından çıkartılan taslak yönetmelikte bu ifade aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

MADDE 17

(1) Kurul, tamamen veya kısmen otomatik olarak gerçekleşmeyen kişisel veri işleme faaliyetleriyle ilgili olarak kayıt yükümlülüğüne istisna getirebilir. Kurul, kayıt yükümlülüğüne getirilecek istisnaların belirlenmesinde aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurur:

a) Kişisel verinin niteliği,
b) Kişisel verinin sayısı,
c) Kişisel verinin işlenme amacı,
ç) Kişisel verinin işlendiği faaliyet alanı,
d) Kişisel verinin üçüncü kişilere aktarılma durumu,
e) Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri ile 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işlenmesi,
f) Kişisel verilerin muhafaza edilmesi süresi,
g) Veri sorumlusunun yıllık cirosu,
ğ) Veri sorumlusunun istihdam ettiği çalışan sayısı.

(2) Kurul, birinci fıkrada sayılan kriterler çerçevesinde belirlenen istisnaların kapsamını, uygulama esaslarını, hesap yöntemlerini ve usulünü belirlemek amacıyla karar alma yetkisini haizdir. Kurul bu kararlarını uygun yöntemlerle yayınlayarak kamuoyuna duyurur.
Kurul tarafindan belirlenen istisna kriterleri Kurul tarafindan belirlenen istisna kriterleri Reviewed by baranca on Mayıs 05, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.