Kişisel verilerin saklanmasi ve imhasına iliskin ilkeler


29 mayıs 2017 de KVK kurulu tarafından çıkartılan taslak yönetmelikte bu ifade Madde 6 da aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

MADDE 6

(1) Sicile kayıt yükümlülüğü olanlar, kişisel veri işleme envanterine uygun olarak kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamakla yükümlüdür.

(2) Kişisel verilerin saklanmasında ve imhasında aşağıdaki ilkeler geçerlidir:

a) Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ilkelere uyulması zorunludur.

b) Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlanmış olması; kişisel verilerin Kanun ve Yönetmeliğe uygun biçimde saklandığı, silindiği, yok edildiği veya anonim hale getirildiği anlamına gelmez.

c) Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama yükümlülüğü altında bulunmayanların, kişisel verileri Kanun ve Yönetmelik uyarınca saklama, silme, yok etme ve anonim hale getirme yükümlülükleri devam eder.

ç) Kişisel verilerin saklanmasında ve imhasında, Kanunun 12 nci maddesinde yer alan güvenlik tedbirlerine, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına, kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket edilmesi zorunludur.
Kişisel verilerin saklanmasi ve imhasına iliskin ilkeler Kişisel verilerin saklanmasi ve imhasına iliskin ilkeler Reviewed by baranca on Mayıs 29, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.