Kişisel verileri resen silme yok etme veya anonim hale getirme süreleri


29 mayıs 2017 de KVK kurulu tarafından çıkartılan taslak yönetmelikte bu ifade Madde 11 de aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:


MADDE 11

(1) Veri sorumluları, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki süreleri dikkate alırlar:

a) Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamış olanlar, yükümlülüğün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde,

b) Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamamış olanlar, yükümlülüğün ortaya çıktığı tarihi takip eden otuz gün içerisinde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirirler.

(2) Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralıkları, faaliyet alanı ve sektörün özellikleri dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenebilir. Bu süre her halde doksan günden uzun olamaz.

(3) Kurul, telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, birinci ve ikinci fıkrada belirlenen süreleri kısaltabilir.
Kişisel verileri resen silme yok etme veya anonim hale getirme süreleri Kişisel verileri resen silme yok etme veya anonim hale getirme süreleri Reviewed by baranca on Mayıs 29, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.