Kişisel veri saklama ve imha politikasının kapsamı


29 mayıs 2017 de KVK kurulu tarafından çıkartılan taslak yönetmelikte bu ifade Madde 7 de aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:


MADDE 7

(1) Kişisel veri saklama ve imha politikası;

a) Kişisel veri saklama ve imha politikasının hazırlanma amacına,

b) Kişisel veri saklama ve imha politikası ile düzenlenen kayıt ortamlarına,

c) Kişisel veri saklama ve imha politikasında yer verilen hukuki ve teknik terimlerin tanımlarına,

ç) Kişisel verilerin saklanmasını ve imhasını gerektiren hukuki, teknik ya da diğer sebeplere ilişkin açıklamaya,

d) Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için alınmış teknik ve idari tedbirlere,

e) Kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için alınmış teknik ve idari tedbirlere,

f) Kişisel verileri saklama ve imha süreçlerinde yer alanların isimlerine ve sorumluluklarına,

g) Kişisel verileri saklama ve imha sürelerini gösteren tabloya,

ğ) Periyodik imha sürelerine, ilişkin bilgileri içerir.

(2) Kurul, birinci fıkrada yer alan temel esaslar çerçevesinde, kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama ve uygulama esasları ile usulünü belirlemek konusunda karar alma yetkisini haizdir. Kurul, bu kararlarını uygun yöntemlerle duyurur.
Kişisel veri saklama ve imha politikasının kapsamı Kişisel veri saklama ve imha politikasının kapsamı Reviewed by baranca on Mayıs 29, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.