İlgili kişinin talep etmesi durumunda kişisel verileri silme ve yok etme süreleri


29 mayıs 2017 de KVK kurulu tarafından çıkartılan taslak yönetmelikte bu ifade Madde 12 de aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

MADDE 12

(1) İlgili kişi, veri sorumlusuna başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; veri sorumlusu talebe konu kişisel verileri silebilir, yok edebilir veya anonim hale getirebilir. İlgili kişilerin silme veya yok etme talepleri veri sorumluları tarafından en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.

b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep veri sorumlusunca Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.
İlgili kişinin talep etmesi durumunda kişisel verileri silme ve yok etme süreleri İlgili kişinin talep etmesi durumunda kişisel verileri silme ve yok etme süreleri Reviewed by baranca on Mayıs 29, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.