Veri Sorumlusu Kimdir?


Kanunda veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.

Bu noktada kurumlar veri sorumlusu durumunda ve yasa ile sorumludurlar.

Veri Sorumlusu Kimdir? Veri Sorumlusu Kimdir? Reviewed by baranca on Nisan 02, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.