Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi


MADDE 7

(1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

(3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi Reviewed by baranca on Temmuz 08, 2016 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.