Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğüMADDE 10

 (1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları,

konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü Reviewed by baranca on Nisan 01, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.