Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Amaç ve Kapsamı


Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Amaç ve Kapsamı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Amaç ve Kapsamı Reviewed by baranca on Ekim 06, 2016 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.