Kişisel verilerin işlenmesi Nedir?Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemine kişisel verilerin işlenmesi denir.
Kişisel verilerin işlenmesi Nedir? Kişisel verilerin işlenmesi Nedir? Reviewed by baranca on Nisan 02, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.