Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik


Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve hastaların kişisel verilerinin merkezi sistemde toplanmasını sağlamayı amaçlayan yönetmelik 20.10.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu Yönetmelikle, Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmeti veren herkesin, hastaların kişisel sağlık verilerini, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Bakanlık tarafından belirlenen yazılımlarla kaydetmesini ve belli aralıklarla Bakanlığa (merkezi sağlık veri sistemine) göndermesini amaçlamaktadır.

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkındaki bu Yönetmeliğin amacı; kişisel verilerin korunması ve veri mahremiyetinin sağlanmasına, kişisel sağlık verilerini toplama, işleme, aktarma, bu verilere erişim için kurulacak sisteme, kişisel sağlık verisi kaydı tutulan sistemlerin güvenliği ve denetimi ile sağlık hizmeti sunumundaki personel hareketlerinin Bakanlığa bildirilmesine ilişkin işlemlerde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik;

a) Sağlık hizmeti sunucuları, 
b) Kişisel sağlık verileri işlenen gerçek kişiler, 
c) Sağlık hizmet sunucularına ait bilgi işlem sistemleri yazılım ve donanımı ile dosyalama sistemi gibi hizmetleri sunan gerçek ve tüzel kişiler, 
ç) Bunlar dışında kalan ve bir mevzuat çerçevesinde kişisel sağlık verilerini işleyen kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişiler, 

ile ilgili hükümleri kapsar.

Yönetmeliği indirmek için lütfen tıklayınız.

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik Reviewed by baranca on Nisan 11, 2017 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.