Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı Reviewed by baranca on Aralık 30, 2017 Rating: 5
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Reviewed by baranca on Aralık 30, 2017 Rating: 5
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzman Alımı Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzman Alımı Reviewed by baranca on Aralık 18, 2017 Rating: 5
Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Yapılan Değişiklikler Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Yapılan Değişiklikler Reviewed by baranca on Aralık 06, 2017 Rating: 5
Anonim Hale Getirilmiş Verilerin Tersine İşlem İle Anonimleştirmenin Bozulmasına Dair Riskler Anonim Hale Getirilmiş Verilerin Tersine İşlem İle Anonimleştirmenin Bozulmasına Dair Riskler Reviewed by baranca on Kasım 27, 2017 Rating: 5

Anonimlik Güvencesi

Bir kişisel verinin silinmesi ya da yok edilmesi yerine anonim hale getirilmesine karar verilebilmesi için aşağıdaki şartların yerine get...
- Kasım 27, 2017
Anonimlik Güvencesi Anonimlik Güvencesi Reviewed by baranca on Kasım 27, 2017 Rating: 5
Anonim Hale Getirme Yönteminin Seçilmesi Anonim Hale Getirme Yönteminin Seçilmesi Reviewed by baranca on Kasım 27, 2017 Rating: 5
Anonim Hale Getirmeyi Kuvvetlendirici İstatistik Yöntemler Anonim Hale Getirmeyi Kuvvetlendirici İstatistik Yöntemler Reviewed by baranca on Kasım 27, 2017 Rating: 5
Değer Düzensizliği Sağlayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri Değer Düzensizliği Sağlayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri Reviewed by baranca on Kasım 27, 2017 Rating: 5
Değer Düzensizliği Sağlamayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri Değer Düzensizliği Sağlamayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri Reviewed by baranca on Kasım 27, 2017 Rating: 5
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Yöntemleri Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Yöntemleri Reviewed by baranca on Kasım 27, 2017 Rating: 5
Yerel Sistemlerdeki Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Türleri Yerel Sistemlerdeki Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Türleri Reviewed by baranca on Kasım 27, 2017 Rating: 5
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Yöntemleri Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Yöntemleri Reviewed by baranca on Kasım 27, 2017 Rating: 5
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Reviewed by baranca on Kasım 27, 2017 Rating: 5
Office 365 Dropbox gibi Ortamlardan Kişisel Verilerin Silinmesi Office 365 Dropbox gibi Ortamlardan Kişisel Verilerin Silinmesi Reviewed by baranca on Kasım 27, 2017 Rating: 5
Kişisel Verilerin Karartılması Örneği Kişisel Verilerin Karartılması Örneği Reviewed by baranca on Kasım 27, 2017 Rating: 5
Kişisel Verilerin Silinmesi Yöntemleri Kişisel Verilerin Silinmesi Yöntemleri Reviewed by baranca on Kasım 27, 2017 Rating: 5
Kişisel Verilerin Silinmesi Süreci Kişisel Verilerin Silinmesi Süreci Reviewed by baranca on Kasım 27, 2017 Rating: 5

Veri Maskeleme Nedir?

Kişisel verilerin belli alanlarının, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde silinmesi, üst...
- Kasım 27, 2017
Veri Maskeleme Nedir? Veri Maskeleme Nedir? Reviewed by baranca on Kasım 27, 2017 Rating: 5

Veri Karartma Nedir?

Kişisel verilerin bütününün, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde üstlerinin çizilmesi, ...
- Kasım 27, 2017
Veri Karartma Nedir? Veri Karartma Nedir? Reviewed by baranca on Kasım 27, 2017 Rating: 5
Dolaylı Tanımlayıcılar Nedir? Dolaylı Tanımlayıcılar Nedir? Reviewed by baranca on Kasım 27, 2017 Rating: 5
Doğrudan Tanımlayıcılar Nedir? Doğrudan Tanımlayıcılar Nedir? Reviewed by baranca on Kasım 27, 2017 Rating: 5
Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Reviewed by baranca on Kasım 25, 2017 Rating: 5
Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi Reviewed by baranca on Kasım 25, 2017 Rating: 5
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Kişisel Verileri Koruma Kurumu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Reviewed by baranca on Kasım 16, 2017 Rating: 5
Blogger tarafından desteklenmektedir.