Kayıtlar

Ulusal ve Uluslararası Alanda Kişisel Verilerin Korunmasına Duyulan İhtiyaç

Günümüzde gerek devlet kurumları gerekse özel kuruluşlar, her gün binlerce kişiye ilişkin çeşitli bilgilere ulaşabilmektedir. Elde edilen bilgiler, bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin de etkisiyle, kolaylıkla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bunun sonucunda da kişisel verilerin korunması ihtiyacı doğmuştur.

1970’li yıllardan bu yana, ulusal ve uluslararası düzenlemeler yoluyla kişisel verilerin korunmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Ulusal anlamda ilk veri koruma kanunu 1970 tarihli Almanya’nın Hessen Eyalet Veri Koruma Kanunu’dur. Bu Kanun, bilişim sistemleri yardımıyla tapu kayıtlarına erişim sağlanabilmesi karşısında, verilerin elde edilmesi ve depolanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Benzer şekilde, 1973 tarihli İsveç ve 1978 tarihli Fransa veri koruması kanunları da, devlet elinde bulunan çok sayıdaki verinin “kimlik numarası” benzeri bir sistemle kaydı yoluyla entegre edilebilmesi sonucunda, etkin bir şekilde veri işlem…

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Yapısı ve Görevleri

Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Açık Rıza

KVKK Uygulanmasına Yönelik Soru Cevaplar ve Broşürler Yayımlandı

Turkiye Regulation of Personal Data Protection Law

Sabıka Kaydı Kişisel Veri midir?

Kamera izleme Politikası

Periyodik imha işlem Zamanı

Periyodik imha işlemi

İlgili kişinin talep etmesi durumunda kişisel verileri silme ve yok etme süreleri

Kişisel verileri resen silme yok etme veya anonim hale getirme süreleri

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi

Kişisel verilerin karartılması

Kişisel verilerin maskelenmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi

Kişisel verilerin silinmesi

Kişisel verileri saklama ve imha süre Tablosu

Kişisel veri saklama ve imha politikasının kapsamı

Kişisel verilerin saklanmasi ve imhasına iliskin ilkeler

Kisisel verilerin islenme sartlarını ortadan kaldıran haller

Periyodik imha Nedir?

Kayit Ortami Nedir?

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Yönetmelik Taslağı