Kayıtlar

Kisisel Verilerin islenmesi nasil olmali?

Kişisel verilerin işlenmesi yasada belirli şartlar ile belirlenmiştir. Bu şartlar:

- Belirli
- Açık
- Meşru amaçlar

olması ve İşlendikleri amaçla bağlantılı ,sınırlı ve ölçülü olmalıdır. Örneğin bir iş yerine giriş kartla olabilecekken biometric methodlarla yapılması ve bu verilerin saklanması gibi.

Ayrıca verileri belli bir süre ile saklanabilir ve bu süre sonunda silme, yok etme veya anonimleştirmek gereklidir.

ERP sistemimdeki finansal kayıtları yasal olarak 10 sene saklayabilirken, açık rızası alınmayan CRM datası 7 mart 2018 tarihine kadar silinmesş, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi gereklidir.

6698 sayılı kanun

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Yazılımları

95/46/EC Direktifi

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik

Alınması Gereken Teknik ve idari Tedbirler Nelerdir?

Kişisel Verilerin Muhafazası Nasıl Sağlanır?

BS 10012 Kişisel Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mevzuat

KVKK.org.tr Yayına başladı

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak işlenmesi Nasıl Anlanır?

İlgili Kişiler Nasıl Aydınlatılmalıdır?

Yeterli Koruma Bulunan Ülkeler Hangileridir?

Kişisel Veriler Yurt Dışına Nasıl Aktarılır?

Kişisel Veriler Nasıl Aktarılır?

Veri Silme, Yok Etme ve Anonimleştirme Yönetmeliği

Kişisel Veriler Anonim Hale Nasıl Getirilir?

Sağlık ve Cinsel Hayat Verilerinin İşlenmesi

Kişisel Verinin Kendi Tarafından Alenileştirilmesi Nedir?

Açık Rıza Olmaksızın işlenemeyen Veriler Nelerdir?

Kişisel Verilerin İşlenme İlkeleri Nelerdir?

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri Kayıt Sistemi Nasıl Oluşturulur?

Veri İşleyen Kimdir?

Veri Nasıl Anonim Hale Getirilir?